Đề tài cấp Bộ: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập

Thứ sáu - 01/10/2010 09:09 693 0
Tổng kết và rút ra những giá trị tiêu biểu của văn hoá truyền thống Việt Nam trong các phương diện chính yếu sau: ứng xử và khai thác các tài nguyên thiên nhiên, lao động sản xuất (nhất là sản xuất nông nghiệp), hoạt động đảm bảo đời sống (ăn, mặc, ở, đi lại…), ứng xử xã hội và quản lý cộng đồng, sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, đời sống tâm linh, giao lưu văn hoá, sự nghiệp giữ nước.
Đề tài cấp Bộ: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập

1. Chủ nhiệm đề tài:  GS TS Ngô Đức Thịnh

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ:  Viện Nghiên cứu Văn hoá

3. Cơ quan chủ trì hiện tại:  Viện Nghiên cứu Văn hoá

4. Cơ quan phối hợp thực hiện: 

- Viện Nghiên cứu Văn hoá

5. Mục tiêu thực hiện: 

Tổng kết và rút ra những giá trị tiêu biểu của văn hoá truyền thống Việt Nam trong các phương diện chính yếu sau: ứng xử và khai thác các tài nguyên thiên nhiên, lao động sản xuất (nhất là sản xuất nông nghiệp), hoạt động đảm bảo đời sống (ăn, mặc, ở, đi lại…), ứng xử xã hội và quản lý cộng đồng, sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, đời sống tâm linh, giao lưu văn hoá, sự nghiệp giữ nước. Những giá trị văn hoá này kết tinh thành di sản văn hoá. Những giá trị này không chỉ thể hiện ở người Kinh là dân tộc đa số, mà cả các dân tộc thiểu số.

Những giá trị văn hoá truyền thống đã được kết tinh trong suốt trường kỳ lịch sử của dân tộc, tuy nhiên trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, bên cạnh những mặt còn nguyên giá trị, còn có những mặt đã tỏ ra lỗi thời, không phù hợp.

Đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong đổi mới và hội nhập. Để thực hiện việc này cần nhận diện và kiểm kê được thực trạng việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá đó trong thời gian qua, đặc biệt 20 năm gần đây, xem xét chúng trên các phương diện: nhận thức, chính sách, pháp luật, hành động và hiệu quả thực tế. Soi rọi với nhu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập hiện nay, xem cái nào phù hợp, cái nào không phù hợp, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm kế thừa và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống đó.

6. Các sản phẩm chính: 

Báo cáo tổng quan; Báo cáo tóm tắt; Bản kiến nghị; Báo cáo của 16 nhóm các chuyên đề.
06 bài báo khoa học; 2 bản thảo sách chuyên khảo: Hệ giá trị văn hoá Việt Nam trong đổi mới và hội nhập và Di sản văn hoá Việt Nam nhìn từ hệ giá trị.
Góp phần đào tạo 1 tiến sĩ, 4 thạc sĩ văn hoá.

7. Thời gian thực hiện:  01/05/2008 - 01/10/2010

Nguồn tin: Bộ Khoa học và Công nghệ

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây