STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TT-KHCN 30/10/2019 Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ (Trung tâm) thông báo dự tuyển 02 viên chức, cụ thể như sau:
2 TT-KHCN 29/10/2019 Thực hiện Quyết định số 3128/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:
3 TT-KHCN 28/10/2019 Thực hiện Kế hoạch số 1897/KH-BKHCN ngày 28/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019.

Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 cụ thể như sau:

Nội dung, hình thức thi tuyển:
4 TT-KHCN 25/10/2019 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo cấp 01 học bổng sau Tiến sỹ cho ứng viên tham gia Chương trình Phân tích hệ thống chuyên sâu (Advanced Systems Analysis – ASA) tại Lexenburg, Cộng hóa Áo.

Điều kiện dự tuyển: có bằng Tiến sỹ hoặc tương đương về kinh tế, khoa học xã hội hoặc chính trị, thống kế, địa lý, khoa học môi trường hoặc các lĩnh vực liên quan; thành thạo tiếng Anh, ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng một ngoại ngữ khác như tiếng Đức hoặc Trung Quốc (chi tiết tại: https://www.iiasa.ac.at/web/home/about/workinggatiiasa/vacancies/190430.html).
5 TT-KHCN 22/10/2019 Thứ ba, 22/10/2019 10:30 GMT+7Từ viết tắtXem với cỡ chữĐọc bài viếtTương phản
Thông báo về việc cử công chức, viên chức dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2020
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 07/10/2019, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 9403-CV/BTCTW gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2020 (không giới hạn số lượng).

Theo nội dung Công văn nêu trên, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị xem xét, cử công chức, viên chức đáp ứng quy định dự xét tuyển. Công văn cử công chức, viên chức, danh sách trích ngang và hồ sơ xét tuyển (mỗi cán bộ dự xét tuyển nộp 02 bộ hồ sơ) gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 18/11/2019 để triển khai các thủ tục tiếp theo.
6 TT-KHCN 18/10/2019 Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 21170/TB-SHTT ngày 17 tháng 10 năm 2019 về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019 tổ chức tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo số phòng và thay đổi địa điểm làm bài kiểm tra tại thành phố Hà Nội.

Toàn văn Thông báo số 21170/TB-SHTT ngày 17 tháng 10 năm 2019 có thể tải về tại đây.
7 TT-KHCN 08/10/2019 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ,

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thông báo về việc đăng ký học bổng tham gia Chương trình đào tạo Tiến sĩ cho các nước thành viên ASEAN tại Học viện Công nghệ Ấn Độ (HTs). Học viện Công nghệ Ấn Độ đã tạo lập cổng thông tin điện tử: http://asean.iitd.ac.in để quản lý quy trình nộp đơn và nhập học. Các ứng viên có thể đăng nhập cổng thông tin nêu trên để đăng ký tham gia chương trình học bổng.

Ứng viên được lựa chọn sẽ được tài trợ các khoản kinh phí: học bổng và tiền nghiên cứu hàng năm do Bộ Phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ tài trợ, tiền sinh hoạt phí do HTs chi trả.

Thời gian nhập học của khóa đầu tiên vào tháng 01/2020.
8 TT-KHCN 08/10/2019 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có Công văn số 3494/UBGT-ĐCT ngày 26/8/2019 về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019.

Căn cứ tiêu chuẩn xét chọn (đính kèm) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo đơn vị nghiên cứu, xem xét lập Hồ sơ đề xuất cho cá nhân, tập thể thuộc đối tượng được xem xét, đề xuất của đơn vị.
9 TT-KHCN 04/10/2019 Năm 2016, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Viện Hàn lâm Anh Quốc (British Academy – BA), Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering – RAEng) đã ký kết thỏa thuận khung về hợp tác triển khai chương trình “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh” giai đoạn 2. Theo thỏa thuận khung này, nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội & nhân văn sẽ có cơ hội nhận tài trợ thực hiện nghiên cứu tại Anh và Việt Nam trong thời gian từ 01 – 06 tháng. Hợp tác này nằm trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam và Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia của NAFOSTED.

Về phía Việt Nam, từ ngày 07/10 – 08/11/2019, NAFOSTED sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình đợt 2/2019. NAFOSTED mong sẽ nhận được sự quan tâm và hồ sơ đăng ký của các nhà khoa học trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực Khoa học xã hội & nhân văn.

Chi tiết về cách thức nộp hồ sơ như sau:
10 TT-KHCN 28/02/2019 Bản Tin Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
1. Tin quốc tế: Cập nhật thông tin hệ tri thức mới về hoạt động KH, CN và ĐMST; chiến lược, chính sách mới về KH, CN và ĐMST.
2. Tin trong nước: Công tác xây dựng chính sách, pháp luật về KH, CN và ĐMST; Tiêu điểm, sự kiện; hoạt động tại các bộ, ngành, địa phương; các cách làm hay, cách làm mới, hiệu quả của các doanh nghiệp, cá nhân.
3. Các nghiên cứu, nhận định
11 TT-KHCN 30/01/2019 Bản Tin Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
1. Tin quốc tế: Cập nhật thông tin hệ tri thức mới về hoạt động KH, CN và ĐMST; chiến lược, chính sách mới về KH, CN và ĐMST.
2. Tin trong nước: Công tác xây dựng chính sách, pháp luật về KH, CN và ĐMST; Tiêu điểm, sự kiện; hoạt động tại các bộ, ngành, địa phương; các cách làm hay, cách làm mới, hiệu quả của các doanh nghiệp, cá nhân.
3. Các nghiên cứu, nhận định
12 TT-KHCN 01/01/2019 HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGHIÊN CỨU
Dùng trong trường hợp cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài ký hợp đồng thực hiện với nhóm các nhà khoa học thực hiện
- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Quyết định số ……../QĐ-BKHCN ngày …/…/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia ………….., bắt đầu thực hiện từ năm 20…;
- Căn cứ Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Quỵ định khoán chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước;
- Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số: …./20.…/ĐTCT-KC…./16-20của đề tài “………………………”, mã số KC……/16-20.
Căn cứ khác (như: Bản Qui chế chi tiêu nội bộ ký của đơn vịhoặc Văn bản uỷ quyền của Thủ trưởng cơ quan chủ trì cho Trưởng phòng chức năng…)
Trên cơ sở nhu cầu năng lực của các bên,
13 TT-KHCN 26/01/2018 1. Thông tin chung về Đề tài:

1.1. Tên đề tài: “Công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay”, ĐTĐL.XH.02/15 .

1.2. Mục tiêu nghiên cứu:

- Hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về thi đua khen thưởng nói chung và thi đua, khen thưởng trong doanh nghiệp nói riêng;

- Đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng trong doanh nghiệp ở nước ta;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.750 triệu đồng;

1.4. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2017;

1.5. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

1.6. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.
14 VNCGDQT 08/11/2005 Trong giai đoạn thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Viện theo Quyết định số 01/2003/QĐ-VNCGDQT ngày 26/11/2003 của Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Quốc Tế về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Quốc Tế; Ban Lãnh Đạo Viện đã thống nhất việc đánh giá cán bộ, người lao động và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2005 được thực hiện theo đơn vị cũ. Trên cơ sở đó, Viện NCGDQT hướng dẫn đánh giá cán bộ, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân của các đơn vị thuộc Viện như sau:
15 002-VNCGDQT-DICH THUAT 01/01/2004 Quy chế tạm thời về hoạt động dịch thuật của Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Quốc Tế.
Nhằm có cơ sở để tổ chức và triển khai hoạt động dịch thuật, một trong những hoạt động đa dạng của Viện theo Điều lệ và Quyết định thành lập Viện, nay dự thảo Quy chế này gồm các nội dung sau:
Chương I - Phạm Vi Áp Dụng Quy Chế
Chương II - Tổ Chức và Quản Lý Hoạt Động Dịch Thuật Của Viện
Chương III - Những Khía Cạnh Tài Chính và Luật Pháp của Hoạt Động Dịch Thuật
16 001-VNCGDQT 26/11/2003 Nội Quy, Quy Chế Hoạt Động của Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-VNCDGQT ngày 26/11/2003.VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ NGHỈ NGƠIThời gian làm việc và nghỉ ngơi của cán bộ nhân viên được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Luật Lao Động.Mỗi ngày không quá 08 giờ và mỗi tuần không quá 48 giờ (Hiện nay đang khuyến khích người sử dụng lao động đưa tuần làm việc 40 giờ).Người lao động được nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ lễ hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà nước.
Tìm kiếm văn bản
Thanhnien
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây