Danh sách các bài báo khoa học được đăng tải giai đoạn 2003-2007

Thứ năm - 22/11/2007 14:42 463 0
Danh sách các bài báo khoa học được đăng tải giai đoạn 2003-2007

- ThS. Hoàng Thảo Nguyên, Tổ chức tốt hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, kỷ yếu hội thảo khoa học: “Đổi mới phương pháp dạy học đại học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ”, Đại học Sư phạm Huế, tháng 3 năm 2009.

- ThS. Hoàng Thảo Nguyên, Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Việt Nam học ở trường cao đẳng – kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Cơ hội và thách thức đối với công tác đào tạo ngành Việt Nam học tại trường Cao đẳng Sơn La” tháng 4 năm 2011.

- ThS. Hoàng Thảo Nguyên, Xây dựng chương trình và giáo trình dạy học môn viết tiếng Việt cho người nước ngoài trên cơ sở khoa học của ngữ pháp văn bản, kỉ yếu Hội thảo khoa học: “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cao đẳng, đại học”, Trường Cao đẳng Sư phạmThừa Thiên Huế, tháng 7 năm 2011.

- ThS. Hoàng Thảo Nguyên, Bàn về tiêu chí đánh giá giờ dạy học ở đại học, cao đẳng, Tạp chí Giáo dục, số 266, Kì 2 tháng 7 năm 2011.

- GS. Nguyễn Văn Đệ, Hoạt động đào tạo giáo viên trong bối cảnh mới, Tạp chí Giáo dục, Số 327, kì 1, 2/2014

- GS. Nguyễn Văn Đệ, Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học trong hoạt động đào tạo giáo viên, Tạp chí Giáo dục, Số 332, kì 2, 4/2014
- PGS. TS. Phạm Minh Giản, Quán triệt lời dạy của Bác Hồ ở một số thời điểm lịch sử vào việc triển khai chiến lược giáo dục hiện nay, Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Tháp, Số 3, 6/2013
- ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giáo viên và đề xuất vận dụng ở Việt Nam trong đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015, Tạp chí KHGD, Viện KHGD VN, Số 101, 2/2014

- ThS. Lê Duy Cường, Tích cực hoá hoạt động học tập của người học thông qua hình thức seminar, Tạp chí Giáo dục, Số 318, kì 2, 9/2013

- ThS. Nguyễn Phước Tài, Các loại hình đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay và một số đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo, Tạp chí Dạy và học ngày nay, TWH Khuyến học VN, Số 4, 2014

- ThS. Lê Minh Cường, Yêu cầu sư phạm của việc dạy học trong môi trường công nghệ thông tin, Tạp chí Giáo dục, Số ĐB, 8/2013

- ThS. Ngô Nguyễn Hoàng Pha, Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trường đại học quốc tế của sinh viên, Tạp chí Dạy và học ngày nay, TWH Khuyến học VN, Số 6, 2014

- ThS. Trần Văn Phúc, Kỹ năng mềm - Yếu tố cần thiết cho sinh viên hiện nay, Tạp chí Giáo dục, Số ĐB, 11/2013

- Nguyễn Xuân Hải, Mô hình quản lý dựa vào nhà trường của Hoa Kỳ và bài học sự tạo lập sự tham gia trong nhà trường,Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 232, tr.62-63-64-40, 2010
- Trần Thị Thiệp,Giáo dục đặc biệt ở Cộng hòa Liên bang Đức và một số đề xuất nhằm phát triển giáo dục đặc biệt ở Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo khoa học GDĐB ở Việt Nam, kinh nghiệm và triển vọng, NXB ĐHSP, 2011

- Hoàng Thị Nho, Quan điểm của nhà giáo dục Maria Montessori về mối quan hệ giáo viên – học sinh và khen thưởng trẻ em, Tạp chí Giáo dục, Bộ GD&ĐT, ISSN 21896 0866 7476, tr.16 – tr.18, 2012

- Nguyễn Xuân Hải, Công cụ đánh giá dự báo tác động chính sách (RIA) đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo, Tạp chí Quản lý Giáo dục, Học viện QLGD, Bộ GD&ĐT, số 66, tr27-30 - 2014

- Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Thu Hằng, Giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 vùng Tây Bắc, Kỷ yếu hội thảo, Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”, Mã số: KHCN-TB/13-18, 9/2015
 

Tác giả bài viết: Thanh Hà

Nguồn tin: Viện Nghiên cứu Giáo dục quốc tế

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây