Hướng dẫn xây dựng Báo cáo thành tích tập thể, đánh giá cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng

Trong giai đoạn thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Viện theo Quyết định số 01/2003/QĐ-VNCGDQT ngày 26/11/2003 của Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Quốc Tế về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Quốc Tế; Ban Lãnh Đạo Viện đã thống nhất việc đánh giá cán bộ, người lao động và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2005 được thực hiện theo đơn vị cũ. Trên cơ sở đó, Viện NCGDQT hướng dẫn đánh giá cán bộ, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân của các đơn vị thuộc Viện như sau:

Số kí hiệu VNCGDQT
Ngày ban hành 08/11/2005
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/11/2005
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản chính thức
Cơ quan ban hành Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Quốc Tế
Người ký Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Quốc Tế

Nội dung

XÂY DỰNG BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Các đơn vị thuộc Viện báo cáo thành tích tập thể của đơn vị dựa trên kết quả thực hiện các công việc sau: 
1. Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của đơn vị (căn cứ theo nhiệm vụ được phê duyệt và các nhiệm vụ được điều chỉnh, bổ sung nếu có; tiến độ và kết quả đạt được)
2. Nhiệm vụ KHCN đáp ứng yêu cầu quản lý ngành, theo đề nghị của Lãnh đạo Bộ Khoa Học và Cộng Nghệ, Vụ/Cục và Lãnh đạo Viện
3. Đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp (do đơn vị, cá nhân đấu thầu)
4. Nhiệm vụ do Lãnh đạo Viện giao đột xuất
5. Các Đề án, Dự án chủ trì, tham gia, phối hợp
6. Tham gia các hoạt động đào tạo ngắn hạn cho Viện; Hoạt động bồi dưỡng cho các ván bộ và người lao động của Viện; Công tác tự đào tạo, bồi dưỡng và tham gia các khóa học sau đại học trong đơn vị
7. Tổ chức Hội thảo khoa học và thông tin về Giáo Dục (công bố các ấn phẩm, bài báo khoa học,...)
8. Các hoạt động khác của đơn vị
9. Hoạt động đoàn thể của đơn vị
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Quốc Tế"

Tìm kiếm văn bản
Thanhnien
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây