Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 1897/KH-BKHCN ngày 28/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019.

Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 cụ thể như sau:

Nội dung, hình thức thi tuyển:

Số kí hiệu TT-KHCN
Ngày ban hành 28/10/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/10/2019
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Văn bản chính thức
Cơ quan ban hành Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Người ký Bộ Khoa Học và Công Nghệ

Nội dung

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm, được thực hiện bằng hình thức làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút; Danh mục tài liệu ôn tập được đính kèm thông báo.

Phần II: Kiểm tra trình độ tiếng Anh ở trình độ A2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam với 30 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian thi 30 phút;

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tiếng Anh thì người dự tuyển không phải thực hiện bài kiểm tra này.

Phần III: Kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản với 30 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian thi 30 phút.

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là Công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thực hiện bài kiểm tra này.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài của Việt Nam. Đối với các đối tượng này, văn bằng cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp:

Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán tin.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thí sinh đạt kết quả các môn thi trắc nghiệm ở vòng 1 (nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi) mới được dự thi vòng 2.

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Phỏng vấn với thời gian 30 phút.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng tại 02 đơn vị trực thuộc Bộ như sau:

a) Vụ Kế hoạch Tài chính: vị trí tuyển dụng chuyên viên kế hoạch tài giảm từ 04 chỉ tiêu xuống còn 03 chỉ tiêu do có 01 trường hợp được tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp suất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

b) Cục Công tác phía Nam: dừng tuyển dụng đối với vị trí tuyển dụng 01 chỉ tiêu chuyên viên kế hoạch tài chính và 01 chỉ tiêu kế toán viên do đơn vị đã tuyển dụng được công chức theo hình thức tiếp nhận công chức không qua thi theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chỉ tiêu tuyển dụng của các đơn vị còn lại không thay đổi.

4. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Người trúng tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi ở vòng 2 từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

c) Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi ở vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Bộ trưởng quyết định người trúng tuyển.   

4. Thời gian, địa điểm tổ chức:

a) Tại Hà Nội: Đối với các thí sinh đăng ký thi tuyển tại các đơn vị có trụ sở làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng.

- Ngày 08/11/2019: tổ chức tiếp đón thí sinh, thu lệ phí thi; khai mạc kỳ thi, phổ biến Quy chế thi, hướng dẫn cách làm bài thi.

- Lệ phí thi: 400.000đ/thí sinh.

- Danh sách thi sinh dự thi, số báo danh, phòng thi trắc nghiệm vòng 1 tại địa điểm tổ chức thi, đồng thời thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ most.gov.vn.

- Ngày 09/11/2019: Thi vòng 1

- Địa điểm thi: Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

b) Tại thành phố Hồ Chí Minh: Đối với các thí sinh đăng ký thi tuyển tại các đơn vị có trụ sở làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 11/11/2019: tổ chức tiếp đón thí sinh, thu lệ phí thi; khai mạc kỳ thi, phổ biến Quy chế thi, hướng dẫn cách làm bài thi.

- Lệ phí thi: 400.000đ/thí sinh.

- Ngày 12/11/2019: Thi vòng 1

- Địa điểm thi: Phòng hội thảo Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. P7, Q3, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thi vòng 2

Căn cứ vào kết quả thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ thông báo chi tiết về lịch và địa điểm thi vòng 2 trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ most.gov.vn.

 Đề nghị các thí sinh tập trung đúng thời gian nêu trên và mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để cán bộ coi thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

Mọi chi tiết liên hệ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024)35560614.


Tệp đính kèm:

Thông báo số 3412/TB-HĐTD

Quyết định số 3099/QĐ-BKHCN

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ Khoa Học và Công Nghệ"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
TT-KHCN 08/10/2019 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có Công văn số 3494/UBGT-ĐCT ngày 26/8/2019 về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019.

Căn cứ tiêu chuẩn xét chọn (đính kèm) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo đơn vị nghiên cứu, xem xét lập Hồ sơ đề xuất cho cá nhân, tập thể thuộc đối tượng được xem xét, đề xuất của đơn vị.
TT-KHCN 01/01/2019 HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGHIÊN CỨU
Dùng trong trường hợp cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài ký hợp đồng thực hiện với nhóm các nhà khoa học thực hiện
- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Quyết định số ……../QĐ-BKHCN ngày …/…/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia ………….., bắt đầu thực hiện từ năm 20…;
- Căn cứ Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Quỵ định khoán chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước;
- Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số: …./20.…/ĐTCT-KC…./16-20của đề tài “………………………”, mã số KC……/16-20.
Căn cứ khác (như: Bản Qui chế chi tiêu nội bộ ký của đơn vịhoặc Văn bản uỷ quyền của Thủ trưởng cơ quan chủ trì cho Trưởng phòng chức năng…)
Trên cơ sở nhu cầu năng lực của các bên,
TT-KHCN 08/10/2019 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ,

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thông báo về việc đăng ký học bổng tham gia Chương trình đào tạo Tiến sĩ cho các nước thành viên ASEAN tại Học viện Công nghệ Ấn Độ (HTs). Học viện Công nghệ Ấn Độ đã tạo lập cổng thông tin điện tử: http://asean.iitd.ac.in để quản lý quy trình nộp đơn và nhập học. Các ứng viên có thể đăng nhập cổng thông tin nêu trên để đăng ký tham gia chương trình học bổng.

Ứng viên được lựa chọn sẽ được tài trợ các khoản kinh phí: học bổng và tiền nghiên cứu hàng năm do Bộ Phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ tài trợ, tiền sinh hoạt phí do HTs chi trả.

Thời gian nhập học của khóa đầu tiên vào tháng 01/2020.
TT-KHCN 26/01/2018 1. Thông tin chung về Đề tài:

1.1. Tên đề tài: “Công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay”, ĐTĐL.XH.02/15 .

1.2. Mục tiêu nghiên cứu:

- Hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về thi đua khen thưởng nói chung và thi đua, khen thưởng trong doanh nghiệp nói riêng;

- Đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng trong doanh nghiệp ở nước ta;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.750 triệu đồng;

1.4. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2017;

1.5. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

1.6. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.
TT-KHCN 04/10/2019 Năm 2016, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Viện Hàn lâm Anh Quốc (British Academy – BA), Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering – RAEng) đã ký kết thỏa thuận khung về hợp tác triển khai chương trình “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh” giai đoạn 2. Theo thỏa thuận khung này, nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội & nhân văn sẽ có cơ hội nhận tài trợ thực hiện nghiên cứu tại Anh và Việt Nam trong thời gian từ 01 – 06 tháng. Hợp tác này nằm trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam và Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia của NAFOSTED.

Về phía Việt Nam, từ ngày 07/10 – 08/11/2019, NAFOSTED sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình đợt 2/2019. NAFOSTED mong sẽ nhận được sự quan tâm và hồ sơ đăng ký của các nhà khoa học trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực Khoa học xã hội & nhân văn.

Chi tiết về cách thức nộp hồ sơ như sau:
Tìm kiếm văn bản
Thanhnien
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây