Trong vòng 4 tháng Bộ có 2 công văn chỉ đạo, giáo viên bối rối

Chủ nhật - 11/09/2022 11:22 293 0
Trong 4 tháng, Bộ Giáo dục đã có Công văn 1469 và Công văn 4020/BGDĐT-GDTrH chỉ đạo về soạn kế hoạch bài dạy chương trình năm học 2022-2023. Đầu năm học 2022-2023 ngành giáo dục đang “đau đầu” với thực tế thiếu nhiều giáo viên trên cả nước. Để cân đối, không ít cơ sở giáo dục đã có kế hoạch phân công chuyên môn sớm, giúp giáo viên chuẩn bị tâm thế thực hiện nhiệm vụ năm học mới tốt hơn.
Trong vòng 4 tháng Bộ có 2 công văn chỉ đạo, giáo viên bối rối
Để có thời gian tập trung cho công tác giảng dạy, nhiều giáo viên đã chuẩn bị hồ sơ, kế hoạch bài dạy ngay từ đầu tháng 8, chính vì vậy, nhiều giáo viên băn khoăn, trong vòng 4 tháng có 02 công văn chỉ đạo, có phải Bộ đang bối rối trong chỉ đạo?

Cô Hồ Minh, giáo viên cấp trung học cơ sở tại một tỉnh phía Nam chia sẻ:

“Nhà trường đã triển khai công văn 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022, hướng dẫn về việc triển khai thực hiện chương trình năm học 2022-2023 trong buổi họp hội đồng cuối năm 2021-2022 để chuẩn bị năm học mới.

Công văn 1496/BGDĐT-GDTrHhướng dẫn giáo viên soạn kế hoạch bài dạy theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017.

Do tình hình thiếu giáo viên nên trường cũng đã phân công chuyên môn năm học 2022-2023, để nghỉ hè giáo viên có thời gian chuẩn bị.

Năm nay, tôi được phân công dạy khối 8 và khối 9. Thời gian qua, tôi đã trau chuốt kế hoạch bài dạy theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017.

Mới đây, nhà trường triển khai công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023.

Công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH quy định khối 8 và khối 9, 11, 12, thực hiện soạn kế hoạch bài dạy theo theo hướng dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020.

Trong vòng 4 tháng có 2 công văn chỉ đạo khiến giáo viên chúng tôi bối rối. Nếu thầy cô nào đã chuẩn bị công việc trước giờ lại thay đổi sẽ cảm thấy như đang bị "hành"”.

Giáo viên bối rối với các công văn của Bộ

Ngày 19/4/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn về việc triển khai thực hiện chương trình năm học 2022-2023.

Theo đó, đối với lớp 6, lớp 7, lớp 10:

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường (Công văn 5512); các phụ lục kèm theo Công văn 5512 được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng Kế hoạch dạy học các môn học, Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, Kế hoạch giáo dục của giáo viên, Kế hoạch bài dạy (giáo án).

Đối với các lớp còn lại (8, 9, 11, 12): Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy của giáo viên (hoàn thiện kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy đã được xây dựng và thực hiện từ các năm học trước).

Ngày 22/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023.

Công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH ghi rõ: Đối với việc thực hiện các chương trình môn học

Kế hoạch dạy học các môn học thực hiện trong năm học 2022-2023 cần lưu ý việc củng cố, bổ sung những nội dung có liên quan ở lớp học dưới; những kiến thức, kĩ năng còn hạn chế do phải học trực tuyến, học trên truyền hình hoặc các hình thức học tập khác trong các năm học trước vì Covid-19 và tinh giảm nội dung dạy học theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.

- Đối với các lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006:

Thực hiện dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Khi xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, lưu ý tăng cường bổ trợ các nội dung theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để chuẩn bị cho học sinh lớp 9 học lên lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với các trường thực hiện mô hình trường học mới, tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017; Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện triển khai mô hình trường học mới; Công văn số 1461/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 về việc xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới.

- Đối với các lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018:

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 và quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành tại Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT.

Đối với môn Lịch sử, thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử ban hành kèm theo Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022; sử dụng sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với các môn chuyên cấp trung học phổ thông thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có văn bản hướng dẫn riêng).

Với lớp 6,7,10, chỉ đạo của Công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH và Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH hoàn toàn tương đồng.

Thế nhưng với các lớp 8, 9, 11, 12 lại có sự trái ngược nhau rõ ràng.

Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 chỉ đạo: Đối với lớp các lớp còn lại (8, 9, 11, 12): Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017.

Công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH chỉ đạo: Thực hiện dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020.

Chương trình quy định trong Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH không có tinh giản vì khi đó chưa có dịch Covid-19, ngược lại chương trình trong Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH đã được tinh giản để phù hợp với tình hình chống dịch Covid-19.

Trong thời gian 04 tháng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có 02 công văn chỉ đạo giáo viên soạn kế hoạch bài dạy trái ngược nhau ở khối 8,9,11,12.

Với những giáo viên không yêu nghề, việc trong 04 tháng, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 02 công văn chỉ đạo giáo viên soạn kế hoạch bài dạy trái ngược nhau, họ chẳng quan tâm, không mấy bức xúc.

Với giáo viên tâm huyết, yêu nghề, có trách nhiệm với nghề nghiệp sẽ rất buồn lòng, vì đã đầu tư tâm sức chuẩn bị nay phải cắt bỏ.

Vì vậy, người viết mong Bộ Giáo dục và Đào tạo khi ra văn bản hướng dẫn chuyên môn cần bám sát thực tế cuộc sống, tránh gây bức xúc cho những giáo viên tâm huyết với nghề.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây