Công văn số 2449/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Hội tiếp nhận viện trợ xe ô tô

Thứ năm - 17/04/2008 14:47 399 0
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 2449/VPCP-QHQT
V/v Hội nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á Việt Nam tiếp nhận viện trợ 01 xe ô tô
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2008
 
Kính gửi:  
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Hội nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á Việt Nam;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.
 
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 4647/BTC-TCĐN ngày 07 tháng 4 năm 2008) về việc Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á Việt Nam tiếp nhận viện trợ 01 xe ô tô, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á Việt Nam tiếp nhận 01 xe ô tô 12 chỗ ngồi đã qua sử dụng chất lượng còn trên 80%, sản xuất năm 2005 do Hội Cựu chiến binh thương tật da cam Hàn Quốc viện trợ cho Trung tâm hỗ trợ các tổ chức xã hội và Phát triển cộng đồng.
2. Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á Việt Nam chỉ đạo đơn vị thụ hưởng kiểm tra kỹ thuật xe trước khi đưa vào sử dụng và sử dụng đúng mục đích.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
  các Vụ: KGVX, KTTH, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 
 (Đã ký)
 
Nguyễn Xuân Phúc

Tác giả bài viết: Uyên Linh

Nguồn tin: Viện Nghiên cứu Giáo dục quốc tế

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây