Đề tài cấp Bộ: Một số giải pháp đột phá về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035.

Thứ hai - 03/06/2019 09:54 735 0
Nhận diện bối cảnh quốc tế và trong nước trong thời gian qua, ảnh hưởng đến chiến lược và hiệu quả cho giáo dục đại học ở Việt Nam. Đánh giá điều kiện và cơ chế chính sách về tài chính trong giai đoạn từ 2013 đến nay, sự phối hợp hoạt động và phân bổ nguồn lực tài chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước có ảnh hưởng đến tính hiệu quả cho giáo dục đại học ở Việt Nam.

1. Chủ nhiệm đề tài:  PGS.TS. Lê Trung Thành

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: 

3. Cơ quan chủ trì hiện tại: 

4. Cơ quan phối hợp thực hiện: 

-

5. Mục tiêu thực hiện: 

- Nhận diện bối cảnh quốc tế và trong nước trong thời gian qua, ảnh hưởng đến chiến lược và hiệu quả cho giáo dục đại học ở Việt Nam.
- Đánh giá điều kiện và cơ chế chính sách về tài chính trong giai đoạn từ 2013 đến nay, sự phối hợp hoạt động và phân bổ nguồn lực tài chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước có ảnh hưởng đến tính hiệu quả cho giáo dục đại học ở Việt Nam.
- Đánh giá thực trạng nguồn lực tài chính cho giáo dục đại học từ 2013 đến 2017
- Xác định được khả năng đáp ứng các yêu cầu nguồn lực tài chính để đáp ứng chiến lược phát triển giáo dục đại học trong tình hình mới.
- Khả năng đáp ứng yêu cầu chi trả dịch vụ đào tạo của người dân khi xem xét đến tính bền vững về tài chính cho giáo dục đào tạo ở Việt Nam.
- Các giải pháp về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035.

6. Các sản phẩm chính: 

7. Thời gian thực hiện:  01/06/2019 - 01/11/2021

Nguồn tin: Bộ Khoa học và Công nghệ

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây